Mikael Ramström
Nordic Business Area Manager

Varför valde du att börja jobba hos ACOEM?
Faktum är att jag flyttade verksamheten själv från dåvarande organisation efter att man tagit beslutet om att man inte ämnade vara var inom denna typ av marknad. Jag kontaktade då Ecotech som jag varit distributör för sedan över 25 år och som redan då 2018 var en del av ACOEM Group för och därigenom komma i kontakt med ACOEM AB i Göteborg. I grunden var även Ecotech ett företag med stor "familjär känsla" och som väl passar in i sammanhanget.

Vad är din framtidsvision?
Min framtidsvision är att utveckla ett växande affärsområde med hjälp av gott teamarbetet mellan samtliga lagspelare och som också ska kunna erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Att vidmakthålla en inspirerande miljö där lagarbete är en av de viktigaste grundpelarna.

Vad gör ACOEM för sina medarbetares trivsel?
Organisationen är mycket lyhörd och responsiv till anställdas behov till den grad det är möjligt. Man har som jag ser det skapat en unik "familjekänsla" där alla är måna om varandra, hjälps åt och bryr sig.

Vad är de främsta fördelarna med att jobba på ACOEM?
Frihet under ansvar, man har som anställd stor frihet att utveckla sitt arbete. Man har en mycket öppen kultur där man känner sig uppmärksammad och uppskattad.

Vad är det som gör ACOEM till en attraktiv och modern arbetsplats?
Egentligen knyter det mycket ann till ovan men också som jag ser det är man dynamisk och följsam till förändringar i omvärlden. Pandemin har definitiv visat hur organisationen har anpassats till de nya förhållanden som råder ute i samhället. ACOEM är en trygg arbetsplats vilket i dagens samhälle är mycket attraktivt enligt min mening.

 

 

ACOEM AB

Östergårdsgatan 9
431 53 Mölndal