Industri Belos AB skall som distributionsföretag täcka slutanvändarens behov av högkvalitativa och prisvärda VA-produkter från världens främsta leverantörer. Försäljningen skall ske genom grossister i Sverige. Med lång gedigen VA-erfarenhet och teknisk kompetens håller vi en hög servicegrad. Vi har ett komplett sortiment och våra produkter är av högsta kvalitet. 

 

 

Industri Belos AB skall tillhandahålla en optimal teknisk lösning för kunden.

Våra kunder kan delas in i fem grupper:

GrossisterVA-konsulter och slutanvändare som kommuner, entreprenörer och industriföretag.

Industri Belos AB är ett företag inom den börsnoterade Indutradekoncernen sedan 1999.

 

 

En vision som engagerar

"Det sägs att jorden till 3/4 består av vatten (och avlopp)."

Om ovanstående är sant så borde Belos vara ett mycket betydelsefullt företag. Det tycker åtminstone vi. 

Vi går på vatten om det behövs

Det personliga engagemanget från var och en inom såväl personal som företagsledning är nyckeln till vår framgång. Goda föresatser och idéer hjälper föga om man saknar uthållighet och förmåga att nå resultat. Vi på Belos har valt att arbeta med leverantörer med samma inställning som vi själva. Leverantörer med produkter som leder utvecklingen framåt och håller hög kvalitet. Vi vill på alla sätt förmedla våra ambitioner och fördelar med oss som VA-leverantör. 

Vi har allt under ett tak

Det gör att vi kan erbjuda ett brett sortiment av de bästa VA-produkter som finns att tillgå i Europa idag. Genom ett fungerande och väl utbyggt samarbete med våra underleverantörer får vi och våra grossister del av den specifika produktkompetens som de olika tillverkarna besitter. Kunskaper som vi också vill förmedla till slutanvändarna. Vi har allt under ett tak - och vi menar allt.

Daniel Mattsson
VD

 

Vad är framtidsvisionen för Industri Belos AB?Vi ser ett ökat behov av våra tjänster och produkter då vatten är en alltmer begränsad resurs. Samtidigt utgör vatten en grundläggande förutsättning för ett väl fungerande samhälle och näringsliv. Visionen för Industri Belos AB är att fortsatt vara ett av de ledande företagen inom svensk VA samt driva utvecklingen, för att kunna bidra till ett mer hållbart samhälle. Även i digitaliseringen utav svensk VA. Detta genom att arbeta nära med våra kunder och leverantörer.

Hur är Industri Belos AB som arbetsplats?
Industri Belos AB är som ett idrottslag där alla inom företaget arbetar väldigt nära varandra med högt i tak mot ett gemensamt mål. En av nycklarna är transparant kommunikation genom hela företaget. Vi försöker alltid se till individens behov för att utvecklas, har man drivet och viljan så kommer alltid möjligheten att utvecklas finnas.

Arbetsmiljö är väldigt viktigt för oss. Goda anställningsvillkor, förmåner och en god sammanhållning mellan kollegor ger trygghet. Industri Belos AB är flexibelt när det gäller arbetet och erbjuder bra, modern utrustning samt hjälpmedel för att utföra arbetet effektivt.

Vad är de främsta fördelarna med att jobba inom Industri Belos AB?
Personerna som du får arbeta med, som även är företagets största tillgång (People make the difference). Arbeta inom svensk VA, det som vi anser är Sveriges viktigaste industri. Att kunna tillhandahålla en optimal teknisk lösning för kunden samt bidra till utveckling av nya produkter som många gånger bidrar till en bättre värld är en stor tillfredställelse. Få vara en del utav Indutradekoncernen.

Vilka egenskaper behöver man för att lyckas i rollen?
Viktigast är att ha ett stark inre driv och en vilja att lära sig. Industri Belos har en hög teknisk kunskap. Tjänsten kräver ett affärsmannaskap och vilja att göra affärer. Lösningsorienterad med en positiv och utåtriktad läggning. Måste kunna arbeta på ett konstruktivt och resultatorienterat arbetssätt. Det är ett självständigt arbete med ansvar samt befogenheter. Du skall alltid sträva efter en hög kundnöjdhet och service. 

 

Einar Linno
Säljchef / Distriktansvarig Syd

 

Hur är stämningen mellan kollegorna?
Vi har en bra mix av personal som har arbetat både kort och lång tid i bolaget. Många har en idrottsbakgrund så den naturliga tävlingsinstinkten finns där hela tiden. Då vi är en relativt liten arbetsplats känner vi varandra väldigt väl och kommunicerar dagligen. På möten har vi alltid högt i tak och ser till att få saker gjorda. Att peppa varandra i både med- och motgång är för oss enormt viktigt och fokus på en lyckad affär ligger alltid högst på agendan.

När känner du dig stolt?
Jag känner mig alltid stolt när jag presenterat en lösning som inte bara ger bolaget försäljning utan även innebär fördelar för kunden. Det kan gälla att installera en avluftare på rätt sätt i rätt position, som ger pumparna möjlighet att utföra sitt arbete korrekt, och på så sätt sparar pengar för kommunen och samhället. När en kollega tar en stor order där tekniken och kvalitén har fått avgöra. Då känner vi oss alla stolta.

Vilka egenskaper behöver man ha för att lyckas?
Bra egenskaper för en distriktansvarig på Belos är att man brinner för affärer och att vara en lösningsorienterad rådgivare till våra kunder. Att ge och ta ifrån teamet, peppa och stötta sina medarbetare och vara mån om att skapa en organisation med driv som verkligen vill vinna. Man bör ha en vilja att skapa en långsiktig relation som bygger på kvalitet på både produkter och sina aktiviteter. 

 

 

Huvudkontor

Axel Johanssons gata 4-6
754 50 Uppsala

018-67 67 80 | info@belos.se