Fredrik Alvarsson 
Sales Manger

 

Berätta kort om din bakgrund.
Jag är utbildad byggnadsingenjör och har arbetat inom byggsektorn sedan jag avslutade mina studier 1992. Sedan början av 2000-talet har jag arbetat med försäljning av allt från isolering, sten och glasull till Cellplast och PIR. Jag har en gedigen erfarenhet av branschen och produkter.

Hur är du som ledare/chef?
Jag är en rak och öppen chef som gärna hjälper till med allt från tekniska frågor till styrning av produkter. Jag förväntar mig en öppenhet och självständighet från min personal, samtidigt är överenskomna deadlines en självklarhet. Vi jobbar med frihet under ansvar.

Vad är det som gör er till en attraktiv och modern arbetsplats?
BEWI är inne i en ny fas som bolag när man går från familjeägt till börsnoterat. Man har en målsättning om att växa till en av de starkaste tillverkarna av Cellplast, och med en expansiv fas med uppköp av produktionsenheter och siktet på miljö gör det oss till en marknadsledare och produktinnovatör. 

Vad tror du kommer vara viktigt för att lyckas i rollen?
Med en god bakgrund inom branschen och ett kreativt tänkande så finns väldigt god utvecklingsmöjlighet inom segmentet. Vi söker en analytisk och god lyssnare som ser möjligheter i utmaningen

Vad är framtidsvisionen för företaget / tjänsten?
BEWI har ett brett sortiment, allt från råvara till färdig produkt. Så det finns möjligheter att utvecklas och hitta andra tjänster inom koncernen. Dock ser vi att den vi söker vill finnas på sin tjänst för att bygga upp segmentet och se det som en position man vill jobba med minst de närmaste 5 åren.

 
 


BEWI Insulation AB

Gårdsvägen 13
169 70 Solna

www.bewi.se