Den viktigaste ingrediensen vid bordet är du!

 

Läs intervjuerna på sidan för att få en bättre inblick om hur det är att jobba på Danish Crown Foods!

 

 

Jonas Västerstig
Sales Director

Hur kommer det sig att du valde att söka tjänsten på Danish Crown Foods?
Jag har ett stort intresse för matlagning och matinspiration och Danish Crown Foods är ett företag med stor potential som jag finner mycket stimulerande att vara en del av.

Hur ser en typisk arbetsmånad ut för dig som försäljningschef?
Vi har avstämning på utfall och prognoser löpande. Säljkåren rapporterar alla framsteg i sitt CRM system och får uppföljningar på framstegen varannan vecka. Var tionde vecka har vi gemensam konferens där vi summerar perioden som gått och sedan lägger vi gemensamt taktiken för kommande period. Vi lägger mycket tid på att analysera våra mål och prioriteringar. Dialogen mellan säljkåren och KAM är tät och alla jobbar gemensamt mot samma mål.

Vad tycker du är det mest stimulerande med jobbet som försäljningschef?
Att jobba nära marknaden och se effekten av våra insatser i form av marknadsandelsutveckling och ökad försäljning. Vår nya organisation med KLS och Danish Crown skapar helt nya möjligheter och vi blir en betydligt större aktör mot marknaden. Att få skapa ett större o starkare team som jobbar tight med marknad o produktion är oerhört stimulerande.

Vad gör Danish Crown Foods för sina medarbetares trivsel?
Vi jobbar med fem värdegrunder som vi förankrar i vardagen och i våra målsamtal. Dessa följs upp via en personalenkät och vår interna PDP process.

Vad är det som gör Danish Crown Foods till en attraktiv och modern arbetsplats?
Vi utgår från värdegrunder som känns aktuella och viktiga för våra medarbetare. Vi har också en modern och tillåtande kultur som aktivt bidrar till att skapa en attraktiv arbetsmiljö. Sist men inte minst så har vi skarpa klimatmål som handlar om att vara helt klimatneutrala till 2050 och ha halverat våra klimatutsläpp till 2030. I en verksamhet som är så stor och komplex som vår så är detta ett ambitiöst mål som vi är stolta över

 
DANISH CROWN FOODS
Lisa Sass Gata
1422 73 Hisings Backa
Göteborg
031 65 50 50
foods.se@danishcrown.com