Martina Karlsson
General Manager
  

Vad är din bakgrund och vad lockade dig att söka tjänsten på DFDS?
Jag har varit på DFDS sedan 2015 och valde att söka mig dit i samband med en outsorcing från Volvo AB till DFDS.

Jag ville jobba i ett internationellt bolag med logistik och resan att få vara med i den omställning ett outsorcing projektet innebär, lockade mig mycket.   

Vad tycker du är det mest stimulerande med jobbet?
Kollegorna, omväxlingen av arbetsuppgifter och möjligheterna att vara med och påverka beslut. Det finns en genomgående vilja om att våga testa nya saker/nya strategier. 

Vad är de främsta fördelarna med att jobba inom DFDS?
Det är korta beslutsvägar, bra ledning, tydlig startegi och en bra personalpolitik.

Vad gör DFDS för sina medarbetares trivsel? 
Förmåner, utbildningar och aktiviteter. Gott samarbetsklimat, jobbar mycket med inkludering och mjuka värden. 

 


Andreas Karlsson 
Head of Sales Contract Logistics 


Vad är din bakgrund och vad lockade dig att söka tjänsten på DFDS?  
Jag har en bakgrund inom logistik & tredjepartslogistik både operativt & kommersiellt. DFDS är på en tillväxtresa inom flera områden, framförallt vad gäller Contract Logistics och lager vilket lockade mig personligen. Såklart även alla fantastiska människor på DFDS.  

Vad är viktiga egenskaper för att trivas i tjänsten?
Viktigt att vara intresserad och jobba nära den operativa verksamheten för att lyckas finna fler partners att samarbeta med, eller växa ytterligare med befintliga kunder. Att vara flexibel, pragmatiskt och lösningsorienterad både internt och externt är egenskaper som ger framgång.

Vad är de främsta fördelarna med att jobba inom DFDS? 
DFDS är ett företag som satsar stort och växer kraftigt både inom transporter på sjö, land och räls samt satsar starkt inom Contract Logistics i Europa med flertalet nya lager. Tydligt fokus på klimat och investeringar kring detta och vara rätt partner för en grönare framtid gör att DFDS är en attraktiv arbetsgivare även på lång sikt.

Vad gör DFDS för sina medarbetares trivsel?
DFDS ser sina anställda som den främsta tillgången, och tydligt att det är människor som gör bolaget och driver det framåt.  

 

 

DFDS Contracts Logistics Sweden

Sydatlanten 10
418 34 Göteborg

Tel: 046 31 58 60 00

sales.sweden@dfds.com