Jobba hos oss på Ecolean!


Vi är en snabbt växande innovatör och tillverkare av lätta förpackningslösningar som betjänar över 30 länder med ett nytt, proaktivt sätt att göra affärer. Välkommen att lära känna oss bättre!

 


Martin Trygg
Director Automation Systems

 

Varför valde du att jobba på Ecolean? 
Anledningen att alls flytta på mig var att efter nästan 15 års arbete som konsult inom automation och industriell IT var jag sugen på att hitta en bra plats att rota mig på med möjlighet att bättre lära känna mina kollegor än vad jag kunde göra som konsult. På Ecolean har jag hittat en riktigt bra plats med många härliga och dedikerade människor som förgyller vardagen. 

Ecoleans koncept med nytänk och miljömässig hållbarhet kring förpackningarna tillsammans med en mycket varierad maskinpark var det som gjorde att det kändes som en extra spännande arbetsplats att jobba på och också varför det blev just Ecolean för mig.

 

 

 

 

 

Vad är framtidsvisionen? 
Ecoleans framtidsvision är att bli världens bästa förpackningsföretag i ögonen på våra intressenter (dvs allt från leverantörer till kunder och kunders kunder). 

Vad gör Ecolean för sina medarbetares trivsel? 
Vi ser till att ha bra lokaler, säker arbetsmiljö, täta informationsmöten i storformat och fortlöpande avstämningar med närmaste chef. Det finns en idrottsförening som anordnar bl.a. badminton, padel, ishockey, löpning, m.m. och ett väl tilltaget friskvårdsbidrag. Och det finns såklart en festförening som anordnar andra aktiviteter. 

Vad är de främsta fördelarna med att jobba inom Ecolean? 
Trevliga och kunniga kollegor, avancerad och varierad maskinpark och korta beslutsvägar. 

Vad är det som gör Ecolean till en attraktiv och modern arbetsplats? 
Vi gör många projekt för att lyfta befintlig maskinpark till modern nivå samtidigt som vi nyutvecklar maskiner med helt ny automationsplattform. 

Vad är viktiga egenskaper för att trivas med denna tjänst? 
Ha en god bas att stå på från att tidigare ha jobbat med flera olika typer av maskiner, samt att våga och vilja ta egna initiativ och lyfta egna idéer kring förändring och förbättring. 

 

Jesper Solenlind
Electrical Design Engineer

 

Har länge har du arbetat på Ecolean? 
Jag har jobbat här i 21 år. 

Hur är det att jobba på företaget? 
Trevlig arbetsplats med trevliga kollegor samt intressanta arbetsuppgifter.

Hur är stämningen i ditt team? 
Samtliga kollegor är intresserade av sitt arbete och vi trivs med varandra.

Hur ser en typisk dag ut i teamet? 
Vi har våra roller att fylla och arbetar projektorienterat.

Helt klart kan det komma in sidoarbete, men det är det som gör dagen lite vassare.

Vad tycker du är det mest stimulerande med jobbet? 
Vi arbetar oftast med dagens framtids utrustning/komponenter, så det gäller att vara uppdaterad och påläst.

Vad är de främsta fördelarna?
Väldigt kompetenta kollegor med bra driftighet, och bra ledarskap. 

 

Linus Norrlöv
Automationsingenjör

 

Vad är din bakgrund och vad lockade dig att söka tjänsten på Ecolean?
Jag är automationsingenjör för diverse maskinbyggare. Det är ett medelstort företag med globalt perspektiv som ändå bibehåller en platt och flexibel organisation.

Hur är det att jobba på företaget?
Arbetet på Ecolean är utmanande och väldigt givande på samma gång. Vi arbetar med komplexa processer där det uppmuntras att vilja kliva fram och anta allt större utmaningar i sitt yrkesliv.

Vi alla är medvetna om att vi inom kort måste stärka upp bemanningen för att kunna möta efterfrågan som finns inom och utom automationsgruppen. Den positiva andan har på den senaste tid även fått sig ett uppsving då Ecolean har visat vilja att satsa på en offensiv strategi för T&R avdelningen och hela Ecolean.

Hur ser en typisk dag ut i teamet?
Vi arbetar med vår nya plattform och bedriver förbättringsaktiviteter. Det går även en stor del av tiden just nu till vår serviceavdelning. Den typen av oplanerade aktiviteter måste isoleras till ett specifikt serviceteam för att inte totalt förstöra planeringen för de förbättringsaktiviteter och internprojekt som bedrivs.

Vad är de främsta fördelarna?
Ecolean är ett medelstort flexibelt företag med globala ambitioner. Inga ramar är ristade i sten och stora möjligheter till personlig utveckling finns för den som vill hugga i.

 

 

 

LÄTT FÖRPACKNING

– ETT TUNGT ARGUMENT
 

Vi är här för att hålla maten säker, samtidigt som vi håller planeten säker. Ecolean förser världen med lätta förpackningar för flytande livsmedel.

Ecolean grundades 1996, med en tydlig vision. En vision om att förändra hela förpackningsbranschen med ett unikt material och ett unikt förpackningsformat. En vision baserad på mindre, utformad för att spara på naturens resurser samtidigt som den garanterar högsta möjliga livsmedelssäkerhet, konsumentbekvämlighet och synlighet på hyllutrymmet.

 

 

Ecolean har hittat ett sätt att producera lätta flytande livsmedelsförpackningar, som inte bara håller maten säker, utan också minimerar resursanvändning och i slutändan ditt koldioxidavtryck. Ecolean-sättet är framstående genom hela vårt förpackningssystem, eftersom vi fokuserar på kunder för att hjälpa till att göra din produktion smartare. Vårt serviceavtal är helt flexibelt för att snarare passa kundens produktion
än vår. Det är så vi gör våra kunders liv mindre komplicerat och mer lönsamt.

Vi är en snabbt växande innovatör som betjänar över 30 länder med ett nytt, proaktivt sätt att göra affärer, där Kina, Pakistan och Vietnam är de största marknaderna. Ecolean har 450 anställda.

 

 

ECOLEAN AB

Kielergatan 48
252 32 Helsingborg

Tel. 010 -459 40 00
info@ecolean.se