ESAB är ett utmärkt val för dig med siktet inställt på tillverkningsindustrin eller forskning och utveckling, oavsett om du står i begrepp att ta dina första karriärsteg eller om du har lång erfarenhet och funderar över ditt nästa steg. Vi finns i hela världen och har lång och djupt rotad tradition av branschledarskap. ESAB kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter, ett arbetsklimat byggt på tillit och förtroende, bra anställningsförmåner och mycket annat.

 

Hos ESAB får du möjligheter att skapa din karriär, i en mängd olika roller. Vi har en stark, kundorienterad företagskultur och söker ständigt efter människor som vill verka i och stärka den kulturen ytterligare, och därigenom bidra till den ständiga förbättringen av våra produkter och tjänster.

ESAB strävar efter jämställdhet och tar avstånd från diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Karl  | Application specialist


Hur upplever du ESAB som arbetsplats?
"ESAB är en bra arbetsplats där man har stora möjligheter. Vi finns över hela världen, vilket gör att det finns många olika vägar man kan gå inom organisationen. Om man visar framfötterna och tar ansvar för sina arbetsuppgifter så får man en intressant och utvecklande arbetsplats – frihet under ansvar. Något som jag tycker är intressant är att man får resa till många olika platser i världen för att besöka kunder eller arbeta på mässor. När man reser med jobbet så ser man platser som man sällan upplever som turist. Man får en annan bild av länderna då man träffar människor i deras vardag."

Vad är det bästa med ESAB i jämförelse med andra företag?
"Tycker man om svetsning är ESAB som en stor sandlåda, i och med den kunskap och de resurser vi har. Vi arbetar med de flesta material och svets- processer och är världsledande inom många områden. Har man någon fråga inom svetsning så finns det alltid någon kollega inom företaget som kan hjälpa en att finna svar."

 

Eva-Lena  |  Senior Metallurgist


Hur har du utvecklats på ESAB?
"Jag har utvecklats väldigt mycket som materialtekniker. Jag har verkligen fått användning för de teoretiska kunskaper jag tog med mig från studierna och dessutom behövt utveckla och fördjupa dem. Mina kunskaper utmanas ständigt och jag tvingas verkligen förstå materialet på djupet. Många års erfarenhet har gett mig en ödmjukhet inför hur komplext arbetet med något så vardagligt som metaller kan vara."

 Vad är det bästa med ESAB i jämförelse med andra företag?
"För oss som sysslar med metallografi och metallurgi är det bästa att vårt arbete är så tekniskt utmanande. Svetsning är så mycket mer komplicerat än vad många tror, man utsätter metallen för påverkan som drastiskt förändrar den – och ändå ska man få det att fungera. På så sätt gör arbetet med material- teknik på ESAB att jag får användning av all min fantasi, erfarenhet och tekniskt kunnande. Det blir nästan aldrig tråkigt och arbetsuppgifterna blir aldrig enformiga."

 

"Mitt på det teknikintensiva Lindholmen i Göteborg, har Esab sitt svenska utvecklingskontor. Bolaget producerar många av de svets- och skärutrustningar som möjliggör en modern produktion."

 

Läs hela artikeln här.

 

 

 

ESAB Göteborg

Lindholmsallén 9
417 55 Göteborg

031-50 90 00
order@esab.se