Jobba hos oss på Exhausto!

 

Mats Ryd
Försäljningschef

 

Beskriv Exhausto som arbetsgivare
EXHAUSTO är en arbetsgivare som tidigare varit i privat ägo men som tack vare uppköpet via ALDES i Frankrike numera ingår i en större koncern. Detta har gett oss utökade möjligheter vad det gäller utveckling av nya produkter och system vilket bidrar till att stötta företagets strategi, mål och visioner avseende tillväxt på våra etablerade marknader.

Vi jobbar också mycket med att skapa en kultur som sätter oss i en position av att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera samt behålla kompetent personal. Våra värderingar kan beskrivas med 3 ord ”Engagemang, Förtroende och Respekt”.

Ledningens ambition är att skapa möjlighet till Empowerment för alla att agera, reagera och samarbeta. Göra det möjligt för alla att göra sitt bästa för att säkerställa framgång för vår gemensamma plan. 

 

Vad uppskattar du mest med Exhausto? 
De korta beslutsvägarna samt att vi har en skandinavisk kultur trots att vi ingår i en större internationell koncern. Det bidrar till en harmonisk arbetsmiljö. 

 

Hur är det att jobba som Säljare på Exhausto? 
Det är både inspirerande och utvecklande att jobba som säljare på Exhausto. I och med bredden i den växande produktportföljen så skapas möjligheter att alltid kunna hjälpa kunden med en ekonomisk och prestandaeffektiv lösning. 

 

Vad anser du är viktigt för att lyckas i rollen? 
Man måste tycka om att jobba i en organisation som befinner sig i en stark utvecklingsprocess samt kunna ta en stor del eget ansvar. Att själv vara med och bidra till vår gemensamma plan för att nå målen. Att se och förstå kundens behov är väldigt viktigt samt att med våra värderingar som grund skapa långsiktiga relationer. 

 

EXHAUSTO AB
 

Höjdrodergatan 25
SE-212 39

Tel: + 46 (0)10-211 7100

 info@exhausto.se