Jobba hos oss på Inwatech!

 

Oskar Pålsson
Operativ chef, tidigare projektleare

Vad är din bakgrund och vad lockade dig till Inwatech? 
Jag är utbildad civilingenjör i kemiteknik, tidigare arbetat som konstruktör i moderbolaget Meccom Klippan AB. 

Jag såg spänningen att arbeta i en bransch som satsar på produkter inom miljöteknik och få chansen att vara med att påverka framtidens rena vatten och att skapa en hållbar framtid. Samt att det är ett bolag i en större koncern som satsar på bolaget.

Hur länge har du arbetat på Inwatech? 
3 år.

Hur är det att jobba på företaget? 
Det är ett företag som erbjuder varierande arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik. Det är en bra arbetsmiljö med trevliga medarbetare, där man har möjlighet att påverka både i stora och små beslut.  

Hur är stämningen i ditt team/ på arbetsplatsen? 
Det är en bra och trevlig arbetsplats, med lättsamma människor som alla har en gemensam målbild och arbetar för varandra samt företaget.  

Vi tycker om att göra saker tillsammans i dialog. Företaget präglas av korta beslutsvägar och ger stor möjlighet till inflytande i både det stora och det lilla.  

Hur ser en typisk dag ut som projektledare? 
Kontrollera att pågående projekt går i enlighet med projektplan, genomföra inköp/avrop, kundmöten och planering/projektering för kommande projekt. 

Vad tycker du var det mest stimulerande med jobbet som projektledare?
Att få vara med att påverka miljön samt hållbarheten i positiv riktning i små och stor skala, samt att skapa förutsättningar för andra att göra det samma med vattenreningsanläggningar.

Vad är de främsta fördelarna med att arbeta på Inwatech? 
Det är en trevlig arbetsplats med stora möjligheter och potential. Att få vara med och ha inflytande i små och stora beslut med korta beslutsvägar. Att vara ett mindre bolag som ingår i en större koncern ger bolaget stora möjligheter som det inte annars skulle kunna dra nytta av vilket underlättar utförandet av projektledningen på bolaget. Samt att man har en positiv påverkan på miljön och hållbarheten, där man dagligen arbetar för en renare framtid. 

Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? 
Jag försöker motivera och skapa engagemang till teamet för att få medarbetare att gemensamt arbeta i samma riktning. Ge medarbetare möjlighet att växa under förtroende och eget ansvar för att nå kortsiktiga och långsiktiga mål.  

Vad är framtidsvisionen? 
Vi är under en pågående förändringsprocess för att utveckla och ställer om verksamheten för framtiden. Framtidsvisionen är att växa och ta marknadsandelar inom vattenreningsbranschen där vi vill vara en självklar helhetsleverantör av kompletta vattenreningsanläggningar för olika marknadssegment. 

Vad är det som gör Inwatech till en attraktiv och modern arbetsplats? 
Att få vara med att påverka och bidra ett företag i en förändringsprocess. Samt att få vara på en arbetsplats där arbetet som genomförs har en direkt positiv påverkan på miljön och hållbarheten i hela kedjan. Du som anställd på INWATECH bidrar till detta både i stor och liten skala. 

Vad är viktiga egenskaper för att trivas med denna tjänst som projektledare? 
Att vara en social och driven person som ser möjligheter till alla diverse utmaningar som man kan ställas inför på arbetsplatsen. Att se möjligheter i stället för problem och kan ha många bollar i luften. Tar ägandeskap för projekt som ska utföras enligt projektstruktur, där fokuset är resultatet och tar ansvar att dra projektet hela vägen dit.

 

Inwatech AB
 

Åbytorpsvägen 9
264 39 Klippan

Tel: 0435 – 44 34 50

info@inwatech.se