till marenor.se

Ola Johansson
Exekutiv försäljningschef

 

Berätta kort om bolaget.
Marenor är en av Sveriges största producenter av kyld och fryst sjömat med ett mycket brett erbjudande. Vi förser hela den nordiska marknaden och stora delar av Europa med svenskproducerad sjömat i kundernas egna varumärken. Detta gör vi med stor kunskap, erfarenhet och passion. Bolaget har anor ända till 1800-talets första svenska sillindustrier på västkusten vilket vi bär med stolthet in i framtiden. 

Vad är framtidsvisionen?
Att vara kundernas prioriterade leverantör av kyld och fryst sjömat, med hållbarhet i fokus.

Hur är du som ledare?
Jag är en modern, coachande ledare som ger frihet under ansvar, har en positiv approach, ett uppmuntrande förhållningssätt och som samtidigt ger mina medarbetare konstruktiv feedback. Jag är bra på att kommunicera och finns alltid tillgänglig. Som person är jag social, lugn och trygg. 

Vad är det som gör Marenor till en attraktiv och modern arbetsplats?
Vi har passion för sjömat och blandar gedigen kunskap och erfarenhet med en vilja att ständigt utvecklas. Oavsett hur länge man arbetat i sjömatsbranschen finns alltid något nytt att lära – man blir aldrig fullärd.

Jobbet är omväxlande, otroligt lärorikt, innebär högt tempo och spännande möjligheter att utveckla affärer tillsammans med våra kunder. Säljteamet är geografiskt utspritt på våra anläggningar, men kännetecknas ändå av en öppenhet, tajt sammanhållning och hjälpsamhet. Sist men inte minst finns goda möjligheter att göra karriär och ta större ansvar på sikt i Marenor!

Vad tror du kommer vara viktigt för att lyckas i denna roll?
En vilja och förmåga att lära sig vårt stora sortiment och alla produktkategorier, och samtidigt ha en hunger att skapa en framgångsrik relation till kunderna. Du skall klara av ett högt tempo och stundtals tighta deadlines och samtidigt ha full koll på siffror och lönsamhet. Sist men inte minst älska sjömat!

 

Claes Mahrström
Senior KAM

 

Vad är din bakgrund?
Jag har tidigare jobbat med fiskodling och förädling av laxartad fisk samt försäljning av fiskfoder, fiskodlingsutrustning och kemikalier.

Beskriv säljprocessen hos er.
Vi har löpande uppföljning av aktörerna på marknaden, för att fånga upp affärsmöjligheter från samgående, tillväxt och nyetableringar. Vi besvarar kundförfrågningar från både befintliga och nya kunder och arbetar med uppföljande arbete för att se framtida marknadstrender. Tillsammans med PU tar vi fram nya artiklar till enskild kund inkluderande emballage. 

Vi jobbar även med prissättning av nya artiklar till sortimentet, samt prisförhandling med kund. Presentation av nya artiklar hos kund, daglig avstämning samt månadsavstämning med enskild kund ingår också i processen. Vi hämtar även in långtidsprognoser från enskild kund. Vi följer upp produktion och uttag enligt prognos.

Vad tycker du är det mest stimulerande med jobbet?
Att få utnyttja en medfödd försäljningstalang inom ett verksamhetsområde som för mig är mycket intressant och göra detta i ett expansivt företag med en modern ledning.

Hur är det att jobba på Marenor som bolag och vad är de främsta fördelarna?
Det dagliga arbetet är inspirerande, spännande, omväxlande, fartfyllt, krävande och mycket ansvarsfullt. Vi är en stark och modig grupp som gemensamt når målen! De absoluta fördelarna är att vi har högt i tak, korta beslutsvägar, framtidstro och ett enormt driv. 

 


 

Läs mer om företaget på www.marenor.se

 


VISION

Vi skall bli världsledande som producent av högkvalitativa sjömatsprodukter med fokus på hållbar utveckling.


MISSION

Vi skall bidra till ökad andel av miljömärkta produkter i handeln världen över och därigenom till säkerställande av tillgång på marina produkter även för kommande generationer.


AFFÄRSIDÉ

Marenor skall utveckla, producera och sälja förstklassiga livsmedel, baserade på i första hand marina råvaror, till kvalitets- och miljömedvetna kunder och förbrukare.


MÅL

Vi skall vara ledande inom våra verksamhetsområden i Norden och verka för ökad konsumtion av fisk- och skaldjursbaserade produkter över lag samt skapa lönsam tillväxt genom fokuserad export till utvalda marknader med befintlig eller potentiellt stor konsumtion av sjömatsprodukter.
 

MARENOR AB

Guleskär 2
456 21 Kungshamn
0523 708 00

Värnamovägen 4
432 32 Varberg
0340 66 63 30

Kontorsvägen 9
453 41 Lysekil
0523 708 00

Grötö
453 50 Lysekil
0523 708 00