Pulsteknik ska alltid uppfattas som ett av de tre mest självklara och professionella alternativen vid val av leverantör för elprodukter i utsatta miljöer på den nordiska marknaden.

Jens Fahlén
Teknisk säljare

Varför valde du att börja jobba hos Pulsteknik?
Jag tycker att bolaget har intressanta produkter från ledande leverantörer i Europa och många olika produkter som är intressanta för en stor marknad i Sverige. Produkterna och applikationerna innebär att man får sätta sig in i många olika tekniska lösningar för sina kunder och det är något som driver mig.

Vad är din framtidsvision?
Min framtidsvision är att utveckla ett växande affärsområde med hjälp av gott teamarbetet mellan samtliga lagspelare och som också ska kunna erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Att vidmakthålla en inspirerande miljö där lagarbete är en av de viktigaste grundpelarna för att vi tar oss framåt.

Vad gör Pulsteknik för sina medarbetares trivsel?
Organisationen är mycket lyhörd och responsiv till anställdas behov för att man ska kunna lösa arbetet och fritiden på ett bra sätt. Vi har som jag ser det skapat en härlig "familjekänsla" där alla är måna om varandra, hjälps åt och bryr sig.

Vad är de främsta fördelarna med att jobba på Pulsteknik?
Frihet under ansvar, man har som anställd stor frihet att utveckla sitt arbete. Man har en mycket öppen kultur där man känner sig uppmärksammad och uppskattad.

Vad är det som gör Pulsteknik till en attraktiv och modern arbetsplats?
Pandemin har definitiv gjort att organisationen har anpassats till de nya förhållanden som råder i samhället. Möjligheten att arbeta hemifrån eller på kontoret. Vi är flexibla och kan ta snabba beslut om något behöver förändras. Sen har vi det kul på jobbet. 

 

 

 

PULSTEKNIK AB

 von Utfallsgatan 16A
415 05 Göteborg

 031-84 03 00
 order@pulsteknik.se