Till vår hemsida

 

Kan ett energibolag vara miljökämpar?

 

Fråga oss och svaret är ett rungande JA! St1 rymmer mer än 100 års erfarenhet av att driva stationer och vi har en obotlig nyfikenhet på framtiden. Från bränslen som inte påverkar vårt klimat till hur morgondagens smarta påfyllningsstationer ska se ut.

Vår vision är att vara den ledande producenten av CO2-medveten energi. Så låter visionen som får oss att kliva ur sängen varje dag. Vår bransch står inför några av världens tuffaste miljöutmaningar och med 1500 obemannade och bemannade stationer i Norden och eget raffinaderi har vi både möjligheten och viljan att ta ansvar och hitta lösningar som bidrar till förändring! Vill du vara med på den resan?

 

 

 

 

Våra avdelningar

 


Drift

Arbetet på raffinaderiets driftavdelning bedrivs i kontinuerlig skiftgång av fem väl sammansvetsade skiftlag som arbetar som självstyrande grupper.

Arbetsuppgifterna varierar mellan kontrollrum- och utomhusarbete.  Våra drifttekniker arbetar med skötsel och drift av högautomatiserade processanläggningar samt processutrustning som kompressorer, pumpar, ugnar, ångpannor etc.

På vår tankparksavdelning arbetar fem personer med att lagra råolja, produkt och blandningskomponenter i raffinaderiets västra och östra tankpark. Avdelningen arbetar även med att inspektera råoljeledningar på Hjärtholmen, bottendränera tankar, provtagning, lastning av oljeprodukter i järnvägsvagnar efter kundens önskemål. 


Varuförsörjning​

Varuförsörjning är en stor avdelning på raffinaderiet som består av produktplanering, marin försäljning, supply administration, ekonomisk optimering samt fartygsexpedition. Avdelningen består av ca 20 anställda som köper in råvaran till raffinaderiet och säljer färdig produkt till kund.  Arbetet på avdelningen sker i nära samarbete med andra avdelningar på raffinaderiet och med trading i Finland. 

Arbetsuppgifterna hos varuförsörjning består av att planera inköp och försäljning av oljeprodukter, hantera logistik, distribution och export. Inom avdelningen finns även en grupp som arbetar med utvecklingen av förnyelsebar energi som exempelvis raffinaderiets etanolproduktionsenhet. Där fokus ligger vid att optimera produktflödet med råvaruförsörjning samt hitta nya framtida affärsmöjligheter.

 

 


Personal och Administration

Personal- och administrationsavdelningen består av sju personer som arbetar med inköp, HR och ekonomi. Avdelningarnas arbete sker i nära samarbete med raffinaderiets övriga avdelningar. 


Arbetsuppgifterna på avdelningen är exempelvis lönehantering, personaladministration och personalfrågor, redovisning, budget, projektuppföljning, bokföring samt inköp av material och tjänster för att bedriva underhåll och projekt på raffinaderiet. 

 


Underhåll

Underhållsavdelningen på raffinaderiet består av ca 60 anställda och utöver dessa ett antal konsulter och entreprenörer.

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att underhålla och reparera raffinaderiets anläggning och utrustning, såsom rör, värmeväxlare, pumpar, turbiner och fläktar.

Våra underhållstekniker, elektriker och instrumenttekniker arbetar med felsökning, underhåll, installation, montering, reparation och nymontage av processanläggningar och processutrustning.

Avdelningen består av en el- och instrumentverkstad, en avdelning för statisk utrustning samt en för roterande utrustning. 

Under underhåll ligger arbetar även våra konstruktörer, projektingenjörer samt el-och instrumentingenjörer. 


Tekniska

Vår tekniska avdelning sysselsätter 30 personer och  har fem underavdelningar.

  • Labb
  • Skydd och säkerhet
  • Inspektion
  • Processteknik
  • Miljö och arbetsmiljö. 

Läs gärna mer om respektive avdelning genom att klicka på "Läs mer"

 

Labb
I vårt labb arbetar 10 personer med våra dagliga analyser på process- och produktprover. På ett år hanterar raffinaderiets labb ca 18000 prover och utför på dem ca 70000 analyser. Labbet är ackrediterat enligt ISO 17025.
Varje månad deltar labbet i ett världsomfattande ringtest av oljeprodukter, en kvalitetskontroll av labben där ett okänt prov analyseras och rapporteras. Resultatmässigt har vi alltid varit bland de främsta av labben.
Ingemar Gustavsson, vår labbschef, är en av de som varit längst här på raffinaderiet,
Ingemar, kan du berätta lite om hur din resa har varit här:
Intervju och bild på Ingemar…


Skydd och säkerhet
Gruppen för skydd och säkerhet tillser att raffinaderiets nödlägesutrustning finns på plats och fungerar på avsett sätt samt planerar och deltar i brand- och katastrofövningar.
I tillägg till att säkerställa ett högt säkerhetstänk, ansvarar avdelningen för att tillse att skalskyddet är intakt och att passagesystemet är väl fungerande.


Inspektion
Inspektionsavdelningens uppdrag är att tillse att St1s tryckbärande utrustning är i tillfredsställande skick, vilket innebär att de är lämpliga för sitt ändamål och för fortsatt drift, i enlighet med säkerhetsbestämmelser uppsatta av myndigheter och företaget samt för ekonomisk drift.


Processteknik
På den processtekniska avdelningen arbetar idag 6 personer med optimering och uppföljning av raffinaderiets anläggningar med fokus på produktkvalitet, miljö, säkerhet och energieffektivitet. Till detta bidrar processingenjörerna med processtekniskt kunnande i små och stora projekt samt deltar i processtekniska utredningar mot raffinaderiets övriga avdelningar.


Miljö och arbetsmiljö
Avdelningen för miljö och arbetsmiljö ansvarar för att gällande miljö- och hanteringstillstånd finns och efterlevs samt att upprätthålla kontakten med myndigheter och sammanställer rapporter enligt krav och överenskommelser. Man tillser att produktsäkerheten upprätthålls gällande bl.a. säkerhetshetsdatablad, REACH-registrering och att avdelningen ansvarar även för utredning och uppföljning av avvikelser och incidenter på raffinaderiet för att tillsammans med resten av bolaget säkerställa en trygg arbetsplats.

Möt några av våra medarbetare


Mikael Öberg | Operations Manager


Jag har jobbat på St1 Refinery AB i sju år, där jag började min anställning som processingenjör. Min akademiska bakgrund är inom bioteknik och kemiteknik på Chalmers tekniska högskola. Som processingenjör fick jag både vara med om att optimera raffinaderiets anläggningar, deltaga i både större och mindre projekt som sträcker sig mellan olika avdelningar på raffinaderiet. 
 
Under mitt sista år som processingenjör fick jag möjligheten att ta mig an ett nytt uppdrag, att vara projektledare för vår vätgasanläggning. Att få vara projektledare för ett stort projekt som vätgasanläggningen är spännande och en bra utvecklingsmöjlighet. Jag stimuleras av att få jobba tillsammans med människor och i kombination med tekniska utmaningar. 
 
Under 2018 blev jag erbjuden en ny tjänst internt. Jag blev tillfrågad om att bli raffinaderiets nya tekniska chef. Inom raffinaderiets tekniska avdelning jobbar labb-, process-, miljö och arbetsmiljöingenjörer samt inspektörer med både mot den dagliga verksamheten, men är även delaktiga i projektet av olika storlek.  I mitt arbete ingår bland annat att säkerställa att respektive avdelning inom Tekniska har de förutsättningar som behövs för att kunna bedriva arbetet. 
 
St1 är en bra arbetsplats, det är en öppen organisation med korta beslutsvägar. Jag upplever en närhet till kollegor och att det finns en vi-känsla. Det finns snabba kontaktvägar och kollegor ställer upp för varandra och företaget på ett positivt sätt. 
 
Det som särskiljer vår arbetsplats från andra är att man får vara involverad i många olika delar av raffinaderiets verksamhet. Jag upplever att man får tidigt en insyn i organisationen och få ta del av vår vision. Här får man en möjlighet att bredda sin kompetens på kort tid. Som anställd får man möjlighet att delta i projekt från start till slut, arbeta inom flera olika områden och i nära samarbete med sina kollegor. 
 
Varje dag är en ny och spännande dag. Man lär sig alltid något nytt, det finns alltid nya projekt att utvecklas i och ta sig an. Vi har väldigt mycket spännande på gång, med stora projekt framför oss där vi ska introducera förnybara produkter på marknaden, samtidigt som vi fortsätter att jobba energi effektivt på våra befintliga anläggningar. 

 


Sarah Westas Björklund | Personalchef
 

Hej Sarah, du har lång erfarenhet inom personalfrågor och rekrytering. Kan du berätta om varför du valde att börja jobba hos just oss?

"Det kan jag absolut, jag fick St1 som kund i min tidigare tjänst. Jag jobbade med St1 som extern rekryteringskonsult och fick en bra bild av utmaningarna, känslan och andan. När jag fick möjlighet att anta utmaningen som Personalchef så visste jag att jag skulle trivas här.


Vad är det får dig att komma till jobbet varje dag med glädje?
Jag har jobbat inom olika branscher, sett för-och nackdelar inom mitt område HR och hur det bedrivs olika inom organisationer. Det jag drivs av är när potentialen finns och möjligheten att förändra är förankrad i organisationen, vilket jag vågar påstå att den är hos oss men vi har bara börjat på den resan och har en massa spännande jobb att göra för att nå våra mål. Jag ser det som utmanade i en industri som den här, där det ryms väldigt många olika professioner som skall jobba mot gemensamma mål och att få alla att bidra till att komma framåt. 
Det tar sin tid att komma in i organisationer och sakteligen lär jag känna personalen och verksamheten. En viktig del i min roll är att skapa bra förutsättningar för att hitta en väg framåt, både för att finna nya kompetenta medarbetare, samtidigt som vi vill bevara den befintliga personalen så att de trivs och ser möjligheter att utvecklas.

 

 

 

Mika Anttonen | Styrelseordförande

"St1 kan inte förändra världen med våra lösningar, men vi kan ta små steg i rätt riktning där vi flyttar oss från den fossila världen till den förnybara världen."

 

 

Lediga jobb

Vad vi erbjuder

utvecklingsmöjligheter

Vi har många olika professioner som ryms innanför våra grindar och vi försöker uppmuntra våra anställda att se utvecklingsmöjligheterna vi har att erbjuda internt. Vi internutbildar kontinuerligt vår personal på driftavdelningen och för nya chefer erbjuder vi en ledarskapsutbildning från MGruppen. Dessutom bedriver vi ständigt utvecklingsprojekt i form av nya anläggningar där vi i första hand investerar i vår egen personal vid tillsättningar.

Hälsa

För oss är det viktigt att våra anställda har balans mellan arbete och fritid.  Vi uppmuntrar våra anställda till ett aktivt liv och vet att många har svårt att hinna med träning. Därför har vi gym, tennisbana, badmintonbana och en pool på området. För de som gillar att träna i grupp har vi vår egna arrangör St1 Oilers som håller i korpfotboll mm mm. Gillar du att springa, cykla eller varför inte simma lopp så betalar vi för startavgiften. 
 

Lön och ersättningar

Vi har goda förmåner i form av bonuslön, utfyllnad av föräldraförsäkring vid föräldraledigt, subventionerade resor och andra aktiviteter. Vi erbjuder även löne- och bonusväxling. 

Nöjen

Vi hittar på roliga aktiviteter tillsammans och har en dedikerad grupp som anordnar resor, after work mm. St1 äger en stuga i Tandådalen som personalen får hyra till förmånligt pris.Några av våra projekt

HMU

St1 har nyligen investerat i en ny anläggning för produktion av vätgas. Detta är det första steget i en serie av planerade investeringar, vilket kommer att möjliggöra utökad produktion av förnyelsebara bränslen på raffinaderiet. Det är framförallt den kemiska strukturen på förnybart satsningsmaterial, däribland närvaron av syre, som gör att behovet ökat. Raffinaderiet har sedan tidigare ett balanserat behov av sin vätgas för de befintliga processanläggningarna. St1 valde därför att bygga en anläggning för storskalig produktion av vätgas.
Vätgasfabriken har en kapacitet på 25 T/D, vilket är behovet för att möjliggöra produktion av 200 000 ton förnybart fordonbränsle per år.

Vätgasen produceras enligt s k Steam Methane Reforming (SMR), där naturgas och ånga blandas för att sedan ledas över en katalysator. Reaktionen som uppstår bildar först och främst vätgas och koldioxid. Hög vätgasrenhet är nödvändig för att få en god funktion i produktionsanläggning för biodrivmedel. Blandningen av bl.a vätgas och koldioxid filtreras därför på molekylnivå. Vätgasrenheten i den färdiga produkten från vätgasfabriken är ca 99,8.

 

GPU

Raffinaderiets senaste tillskott är vår anläggning för produktion av förnybara drivmedel, GPU. Anläggningen kommer att producera ca 200 000 ton av förnybara drivmedel årligen.

Anläggningen blir raffinaderiets stora steg mot vår vision att vara den ledande producenten av CO2-medveten energi och resan dit har bara börjat!

GPU-anläggningen är designad för att kunna möta framtidens utmaningar vad gäller tillgång på förnybara råvaror, samtidigt som anläggningen ska kunna möta framtidiga krav på produktsidan. Flexibilitet är ett stort fokus på anläggningen för att kunna möta framtidens krav och efterfrågan på förnyelsebara bränslen. För att bevara vårt signum som energieffektiva, kommer anläggningen att integreras mot befintliga processteg på raffinaderiet.

Anläggningen kommer att producera förnybar bensin, diesel och flygfotogen.

Anläggningen är planerad att driftsättas i slutet av 2021.


 

Etanolix

Etanolix 2.0 är en s k andra generationens etanol avsedd för inblandning i fordonsbränsle som bensin och E85. Klimatpåverkan jämfört med fossila produkter är väldigt liten med en CO2-reduktion på över 90%. Etanolix är en av våra mest spännande miljöprojekt. Målet är att visa att etanol kan tillverkas hållbart när råvaran ä ren restprodikt, ofta bageriprodikter, och synergier I vårt oljeraffinaderi utnyttjas på ett klimatsmart sätt.
Råvaran – t ex bröd, bullar, godis och kex – kommer från närområdet där den samlas upp från livsmedelsindustrin. Projektet invigdes av energiminister Ibrahim Baylan 2015 och det är en viktig del av vår vision.
 

Vår vison är att vara den  ledande producenten av CO2-medveten energi!

Vill du vara med på vår resa?

VÅR VISION
En dag i framtiden säljer vi ingen fossil bensin eller diesel alls
Att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Så låter visionen som får oss att kliva ur sängen varje morgon. Vår bransch står inför några av världens tuffaste miljöutmaningar och med 1 500 obemannade och bemannade tankställen i Norden och eget raffinaderi har vi både möjligheten och viljan att ta ansvar och hitta lösningar som bidrar till förändring. Vi jobbar målmedvetet med att utveckla nya grönare drivmedel och moderna lösningar som minskar klimatpåverkan.

 

 

ATT GENOMFÖRA VISIONEN
Våra goda resultat inom traditionell oljeverksamhet ger oss möjlighet att investera i framtiden och att bygga en gedigen grund så att vi kan förverkliga vår vision genom förnybar energi. Vi återvinner redan avfall för bränsle, använder vindkraft för att producera elektricitet och borrar över sex km djupa brunnar för att utvinna geotermisk energi.
Våra medarbetare som arbetar inom traditionell oljeverksamhet möjliggör strategin, och medarbetare som arbetar inom förnybar energi genomför strategin – båda har lika viktiga roller för att nå målen.

 

 

St1s värdekedja
Fossila bränslen är fortfarande vår huvudsakliga intäktskälla som ger oss möjlighet att bygga upp expertis i världsklass för att introducera alltmer förnybar energi på marknaden. Våra kunder drar nytta av den konkurrenskraft som vi förfogar över genom att förvalta hela värdekedjan från råmaterial och energikällor till service vid pumpen.
Titta gärna på vår video som förklarar värdekedjan på ett bra sätt:

 

 

 

St1 Nordic Energy Outlook
Vi har ett trängande behov att skapa kostnadseffektiva och förnybara energilösningar. Även om andelen förnybar energi växer så är tillväxten av fossil energi ännu snabbare. Den globala energiutmaningen kräver kraftfulla åtgärder och de nordiska länderna kan ta sig an rollen som föregångare. St1 Nordic Energy Outlook lägger fram företagets syn på förändringar och utmaningar på den nordiska energimarknaden under de kommande decennierna.

St1 Nordic Energy Outlook 2017 Edition presenterar vår syn på förändringar och utmaningar på den nordiska energimarknaden under de närmaste decennierna. Detta är en uppdatering till den första utgåvan som publicerades i juni 2016. Som nya avsnitt har vi tagit med Flyg och Marin, som beskriver respektive områdes utvecklingsscenarier. Avsnittet om El innehåller nu resultatet av St1s nya elmarknad och prismodell. I avsnittet om vägtransport har vi vidareutvecklat den pågående EU-reguleringsprocessen och dess potentiella inverkan på de nordiska länderna.
Som alltid är vi öppna för dialog, och vi älskar att motbevisas om något är fel i våra analyser och påståenden. Därför uppmanar vi er alla att följa med oss på den kontinuerliga förbättringsresan av St1 Nordic Energy Outlook!
https://www.st1.se/om-st1/foretagsinformation/forskning-och-utveckling/nordic-energy-outlook 

 

 

St1 Refinery

Bensinvägen 10
41834 Göteborg
Telefon: 031-744 60 00

 

Så här behandlas dina personuppgifter.

Powered by Masterhelp