Jobba hos Studor!

 


Studor är en progressiv projektutvecklare av spännande, innovativa och funktionella boendemiljöer i Västsverige. Vår vision är att skapa de bästa boendemiljöerna med fokus på de boendes trivsel, med en tidlös arkitektur som sticker ut och som utgår från omgivande natur och kulturlandskap.

 


Vi erbjuder stor kompetens inom hållbart byggande där vi strävar efter att berika den biologiska mångfalden och utveckla framtidens energioptimerade lösningar – både av miljö- och affärsmässiga skäl. Nu söker vi dig som vill vara med i vår kommande expansion och skapa framtidens boendemiljöer från första idé till färdiga hus. 

 

Vi lever arkitektur och projektutveckling

När vi startade Studor år 2000 hade vi en tydlig vision om att vi skulle låta arkitekturen utvecklas i samspel med den omgivande miljön. Idag är visionen densamma och vi erbjuder kompetens i projektets samtliga faser från första idé till färdiga bostadsområden. 

Som projektutvecklare och arkitekt arbetar vi i tidiga skeden med markanvisning, detaljplaneläggning, projektutformning, affärskalkyler och bygglov. Därefter driver vi projektet i egen regi fram till ett färdigt bostadsområde. Målet är ett estetisk, spännande och hållbart byggande där vi utgår från områdets möjligheter att skapa en trygg och omfamnande plats anpassad efter natur- och kulturmiljö i en human anda. 

 

Tillsammans har vi på Studor skapat många spännande och framgångsrika projekt under åren. Flera har blivit prisbelönta. Några ser du här på sidan. Det som förenar dem är att de alla representerar ett lyckat samspel mellan inre, yttre och omgivande miljö. På Studor skapar vi trygghet och mervärden.  

Martin Dahllöf, projektutvecklare 

På Studor har vi stort engagemang i varje projekt. Vi startar ofta med att bege oss till platsen för det kommande projektet och undersöker hur naturen ser ut, vilka biotoper som finns och hur vi kan bygga på det mest skonsamma sättet och samtidigt tillvarata platsens unika förutsättningar. Vi underordnar oss alltid naturen med ambitionen att den biologiska mångfalden ska vara berikad när vi färdigställt projektet.

Det är många gånger terrängen som styr vägarnas dragningar, husens placering och utformning samtidigt som befintlig bebyggelse påverkar vilken stil, storlek och placering de nya husen får. Parallellt med de första skisserna gör vi noggranna marknadsanalyser för att se vilken potential projektet har. Det handlar om att skapa en produkt som inte finns på den aktuella marknaden, vilket väcker intresse och ökar efterfrågan. Det gör också strävan efter att göra de nya bostäderna i princip oberoende av extern energi.  

 

Susan Turnsek Dahllöf, arkitekt 

Vår huvuduppgift är att påverka samhällsutvecklingen i en riktning som är gynnsam för människan och naturen. Ambitionen är att skapa boendemiljöer utifrån ett helhetsperspektiv, där alla delar samspelar och bildar en helhet. Förutsättningarna är aldrig lika och därför blir husen helt unika. Husen ska kännas speciella och ritade med omsorg, där varje linje och yta får en mening.

Vi följer ingen mall förutom den oförutsägbara som naturen redan har skapat. Upplevelsen av bostaden är det primära, hur du rör dig och vad du ser. Allt ska kännas naturligt och självklart, även när det gäller det stora perspektivet i planeringen av området där allt ska vara anpassat till platsens förutsättningar. Den exteriöra miljön regisseras så att det uppstår möten mellan människor på olika sätt. Detta bidrar till ökad samhörighet och ett gränslöst samhälle där alla känner sig välkomna. 

 

Lediga jobb


Välkommen till trädgårdsstaden!

I Hossaberget, Öjersjö, har Studor uppfört småskalig bebyggelse med bostadsrätter, radhus och friliggande villor. Mest uppmärksammat är kvarteret Körsbärslunden som består av 12 radhus och två fristående villor med den klassiska trädgårdsstaden som förebild.

Husen är uppförda runt en gemensam gård med en nyanlagd lekplats och trädgård, där de planterade körsbärsträden har fått ge namn åt kvarteret. På motsatta sida från den gemensamma gården har de boende fått skapa sina egna privata trädgårdar inramade med trästaket.

 


 


 


De två fristående villorna har drag av gamla tiders porthus, samtidigt som de bildar en port mot gångvägen till Öjersjövägen. Högt till tak i entréplan och övre plan skapar en fantastisk rymd.

Fasaderna består av stående träpanel i varierande kulörer med små, vackra balkonger omgärdade av moderna smidesstaket. Såväl villorna som radhuslängorna har höga socklar av natursten för att förstärka det visuella uttrycket av den gamla trädgårdsstaden och samtidigt skapa en fin utblick över gården medan den direkta insynen till bostaden blir mindre. Det totala intrycket är ett lika modernt som klassiskt bostadsområde präglat av exklusivitet och småskalighet. 

 


Körsbärslunden tilldelades Partille kommuns byggpris 2018.

”Körsbärslunden ger en föraning om hur vackert gestaltat och gemytligt området som helhet kommer att bli. Husen följer i alla delar gestaltningsprogrammets högt uppsatta ambitioner. Kvarteret är ett bra exempel på när en hög ambitionsnivå följs med stringens från idé till färdig byggnad.

Körsbärslunden är i alla delar väl gestaltade, så väl kvarteret som helhet som varje enskild bostad samt rumsligheten som byggnadskropparna skapar. Området har tydliga drag från historiska planeringsideal från den populära trädgårdsstadens arkitektur.

Kvarteret kommer med stor sannolikhet att tillsammans med resterande del av Hossaberget bli en mycket attraktiv del av Partille att bo och vistas i.”

 


 

 

Med befintlig bebyggelse som inspiratör

Nya villor, hus från förra sekelskiftet och moderna höghus med både bostads- och hyresrätter. I Mölnlycke har vi smält samman de olika hustyperna i det kuperade landskapet i en samstämmig harmoni.

Hönekulla bostadsområde består av Hönekulla höjd och Hönekulla by. I Hönekulla by ligger två äldre vita boningshus som har fått ge inspiration till Hönekulla höjd som ligger strax intill. Här har vi byggt 62 bostadsrättslägenheter och 32 hyresrättslägenheter som karakteriseras av en stram arkitektur som ger området en intressant särprägel.

Husen är byggda av miljövänliga, beständiga material och har låg energiförbrukning. Resultatet är ett miljömässigt, tekniskt och socialt hållbart bostadsområde med ett varierat utbud av bostäder som tilltalar många olika kundgrupper i livets olika faser.

 

 

 

 

 

 

Nominerade till World Architect Festival Award.

I byn har vi uppfört 13 nya villor där arkitektur och färgsättning har valts med stor hänsyn till den historiska miljön. Förebilden är ett litet rött torp som ligger bevarat mitt bland de nya villorna och som idag fungerar som ett gemensamhetshus för de boende i området.

De nya villorna är en modern version av det lilla torpet. Sadeltaken och färgsättningen är densamma men med avskalad form: ingen takfot, inget foder kring fönstren eller vita knutar. 

Bostadsområdet Hönekulla utvecklades i nära samarbete med Sweco och nominerades till World Architect Festival Award, 2015.

 


Vattnet som utgångspunkt

Båtbyggeriet består av 28 bostadsrätter i form av sju parhus i två våningar med strandnära läge vid Åsunden, Ulricehamn. Inspirerat av båthus, sjöbodar och färgskalor från platsen har husen tagit form och fått sina karakteristiska gavlar i ljusa kulörer mot sjön.

Området och den nya bebyggelsen karaktäriseras av transparens, där platsen upplevs som öppen och tillgänglig med stråk mellan strandlinjen och befintlig bebyggelse.

 

 

 

 

 

 

Tack vare att entréerna har placerats på långsidorna har gavlarna frigjorts och möjliggjort balkonger och terrasser åt båda hållen. Alla lägenheter har generösa fönsterpartier i den främre delen som vetter mot sjön. Platsens kvaliteter har tillvaratagits på bästa sätt genom husens utformning gentemot omgivningar och väderstreck. Sammantaget är Båtbyggeriet ett modernt boende med inspiration från det traditionella men med ett stilrent formspråk, som utgör ett nytt inslag i vackra Ulricehamn.

Båtbyggeriet utsågs till Årets hus i Ulricehamn, 2015.

”Parhusen i kanten av Åsundens strand har gett staden en helt ny profil som leder tankarna till ett maritimt tema. Unika i sin utformning med ett nytt fräscht innehåll.”

 

 

Studor AB

Alfred Wigelius väg 10
412 49 Göteborg